etoloakarnania

menu

 

   
 
Οικοσυστήματα
 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Ο νομός περιλαμβάνει 2 από τους 11 υγρότοπους διεθνούς σημασίας: το σύστημα των υγρότοπων Αχελώου-Μεσολογγίου και μερικώς, τον Αμβρακικό και σημαντικές περιοχές για τα πουλιά από αυτές που απολαμβάνουν καθεστώτος ειδικής προστασίας (Οδηγία 79/409 ΕΟΚ). Ο υγρότοπος με την ονομασία «λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου» αποτελείται από τις λιμνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου, ενώ η ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου φθάνει ανατολικά έως τον ποταμό Εύηνο και δυτικά ως τις εκβολές του Αχελώου. Η συνολική έκταση του υγρότοπου είναι 258.000 στρ.

Η χλωρίδα του υγρότοπου περιλαμβάνει τουλάχιστον 385 είδη. Στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται οικοσυστήματα αείφυλλων πλατύφυλλων (μακκία βλάστηση), φυλλοβόλα πλατύφυλλα, παραποτάμια δάση και πλούσια υδροχαρής βλάστηση. Οι εκτεταμένοι αλμυρόβαλτοι αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των εκτάσεων του υγρότοπου, ιδιαίτερα στις εκβολές του ποταμού Αχελώου. Οι αμμοθίνες καλύπτουν εκτεταμένες εκτάσεις στη νοτιοδυτική πλευρά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και στις εκβολές του Αχελώου. Τα αμφίβια και ερπετά αντιπροσωπεύονται εδώ από 28 είδη. Τα θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής αριθμούν 14 είδη, μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι ο λύκος, το τσακάλι, το δελφίνι, ο αγριόγατος και η βίδρα. Από αυτά τα σημαντικότερα από εμπορικής πλευράς είναι τα κεφαλοειδή που αποτελούν το 50% των αλιευμάτων, οι τσιπούρες το 20%, τα λαυράκια το 10%, τα χέλια το 10% και διάφορα άλλα, όπως γοβιοί, γλώσσες, μπαρμπούνια κ.ά., που αποτελούν συνολικά το 10% των αλιευμάτων.

Η σπουδαιότητα του υγρότοπου για την ορνιθοπανίδα οφείλεται στο ότι αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης για μεγάλους πληθυσμούς πουλιών και ζωτικό σταθμό κατά τη μετανάστευση των πουλιών, παρέχει θέσεις φωλιάσματος για σπάνια υδρόβια και παρυδάτια πουλιά και πεδίο διατροφής για πολλά είδη αρπακτικών πουλιών. Η ορνιθοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει συνολικά 226 είδη. Από τα 226 αυτά είδη, 95 βρίσκονται στον υγρότοπο καθ' όλο το έτος, αν και ορισμένα παρουσιάζουν μεγαλύτερους πληθυσμούς το καλοκαίρι, και άλλα το χειμώνα. Τα 43 είδη βρίσκονται εδώ μόνο το χειμώνα (διαχειμάζοντα), ενώ τα υπόλοιπα την καλοκαιρινή περίοδο και κατά τη μετανάστευση (καλοκαιρινά και μεταναστευτικά).

Πιο συγκεκριμένα στις διάφορες ζώνες του υγρότοπου ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τα εξής είδη: η οικογένεια των βουτηχταριών συναντάται σε ολόκληρο τον υγρότοπο και αντιπροσωπεύεται από τα είδη βουτηχταράκι , σκουφοβούτι κ.ά. Κορμοράνοι, λαγγόνες και θαλασσοκόρακες εντοπίζονται κυρίως στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Κλείσοβας, καθώς και στις εκβολές του ποταμού Εύηνου. Τα είδη ροδοπελεκάνος και αργυροπελεκάνος απαντούν κυρίως στην περιοχή θολή και ανήκουν στα πλέον απειλούμενα. Οι ερωδιοί απαντούν σε ολόκληρο τον υγρότοπο, αλλά ιδιαίτερα ο λευκοτσικνιάς συναντάται στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Κλείσοβας.

Επίσης δύο άλλα απειλούμενα είδη που μπορούμε να δούμε κατά τη μεταναστευτική περίοδο στην περιοχή, είναι η χαλκόκοτα και η χουλιαρομύτα Η τελευταία προτιμάει τις εκβολές του Αχελώου και τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Οι αγριόχηνες, ο αγριόκυκνος και διάφορα είδη πάπιας κατανέμονται κυρίως στις ανοικτές λιμνοθάλασσες. Τα είδη νεροκοτσέλα και νερόκοτα διαβιούν κυρίως σε πυκνούς καλαμιώνες και αποστραγγιστικά κανάλια με πυκνή βλάστηση, ενώ η φαλαρίδα αφθονεί στην περιοχή.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι γύρω λοφώδεις και βραχώδεις θέσεις, στις οποίες βρίσκουν καταφύγιο πολλά απειλούμενα αρπακτικά πουλιά. Ορισμένα από τα αρπακτικά πουλιά, όπως ο θαλασσαετός, ο ψαραετός , το χρυσογέρακο και το κυνηγογέρακο αριθμούν ελάχιστα άτομα ή ζευγάρια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ο ψαλιδιάρης συναντάται μόνο στο Μεσολόγγι από ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Αλσος Φράξου Λεσινίου
Το δάσος φράξου, έκτασης περίπου 600 στρ., κοντά στο Λεσίνι έχει κηρυχθεί Μνημείο της Φύσης. Το μοναδικό αυτό στην Ελλάδα δάσος είναι ένα μικρό μέρος από τα τεράστια παραποτάμια δάση που εκτείνονταν κάποτε σε όλη την πεδινή λεκάνη του Αχελώου..

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αμβρακικός Κόλπος
Ο Αμβρακικός κόλπος αποτελεί μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, με συνολικό μήκος ακτών 256 χλμ. περίπου και μέγιστο βάθος 60 μ. Στο βόρειο τμήμα του κόλπου εκβάλλουν οι ποταμοί Αραχθος και Λούρος και σχηματίζονται οι λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιό, Ροδιά, Μάζωμα και ο όρμος της Κόπραινας. Η ευρύτερη περιοχή συνιστά υγρότοπο διεθνούς σημασίας, ενώ πολλές επί μέρους περιοχές απολαμβάνουν καθεστώτος ειδικής προστασίας και είναι καταφύγια θηραμάτων.
Η χλωρίδα του υγρότοπου περιλαμβάνει 324 τουλάχιστον φυτικά είδη. Στο κατώτερο τμήμα του ποταμού Λούρου έχει απομείνει ένα ελάχιστο τμήμα του προηγούμενου παραποτάμιου δάσους, που σήμερα πλέον αποτελείται από μια λωρίδα δένδρων κατά μήκος του ποταμού. Φυτοκοινωνίες με μακκί (αείφυλλα-σκληρόφυλλα) περιβάλλουν τη λιμνοθάλασσα Κατάφουρκου στην ανατολική πλευρά του κόλπου, την περιοχή του βάλτου και τη λίμνη Βουλκαρία, όπου δεν υπάρχουν καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Η ιχθυοπανίδα της περιοχής αριθμεί 30 περίπου είδη, μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι: χέλι, κέφαλος, λαυράκι, τσιπούρα, γλώσσα, μουρμούρα, σαρδέλα, γαρίδα, γοβιός, γαύρος, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, λιθρίνι κ.ά. Τα ερπετά και αμφίβια της περιοχής παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία (35 είδη συνολικά). Τα θηλαστικά περιλαμβάνουν πάνω από 15 είδη, μεταξύ των οποίων τα σπουδαιότερα είναι το τσακάλι, το δελφίνι και η βίδρα.

Η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι πλουσιότατη (209 είδη). Στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου ξεχειμωνιάζουν 125 είδη πουλιών, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις θεωρούνται απειλούμενα, ενώ φωλιάζουν 92 είδη, τα οποία προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Στον Αμβρακικό κόλπο συναντάται η μία από τις δύο αποικίες της Ελλάδας και της Δ. Ευρώπης του αργυροπελεκάνου με περίπου 20 ζευγάρια, ενώ υπάρχουν ακόμη εδώ η μεγαλύτερη αποικία καλαμοκανά της Μεσογείου και ο μεγαλύτερος φωλιάζων πληθυσμός βαλτόπαπιας της Ευρώπης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

 
 

........................www.29dytika.gr © 2002-2017 | Αιτωλοακαρνανια

 
εγκυρη. επισημη. ενημερωση